PROJEK KECERIAAN

Nor syahirah bt ibrahim | Archive | GOTONGROYONG

MENGHIAS DINDING BANGUNAN PEJABAT PENTADBIRAN

MEMASANG KARYA ARCA PELAJAR DI PERSEKITARAN AWAM UITM PERAK

8 DISEMBER 2020 – 15 MAC 2021

9.00 PAGI

PEJABAT PENTADBIRAN

Type a keyword , then press ENTER on the keyboard

Type a keyword , then press ENTER on the keyboard